“המרצדס” של הקלנועיות! • להדגמה חינם בביתכם, ללא התחייבות - חייגו: 1-700-55-77-44

"המרצדס" של הקלנועיות!

פיקוד שבת לקלנועית

פיקוד שבת "צומת" בקלנועית

כחברה הדוגלת במצוינות וחדשנות בכל פועלה, גלגל יציב פועלת, מייבאת ומפתחת מוצרים מתקדמים אשר עונים על מגוון צרכים ודרישות לכל סוגי הלקוחות ובכלל זה קלנועית גלגל יציב עם פיקוד שבת – היחידה בארץ המאפשרת תאורה פועלת גם בנסיעה בשבת!

פיתרון הלכתי – קלנועית עם פיקוד שבת

אחד הנושאים שעולים וצפים כל פעם מחדש הינו הפעלת רכבים חשמליים כמו הקלנועית או עגלת נכים חשמלית בשבת ובחגים בהם אסור להפעיל חשמל ולנסוע ברכב. איסור המלאכה בשבת משבש את יומם של המוגבלים בניידות המשתייכים למגזר המסורתי – דתי שאינו נוסע בשבת ועדיין חפץ להתנייד לבית הכנסת ולארוחות שישי עם המשפחה וחברים.
לפני כעשור מכון 'צומת' פיתח טכנולוגיה הלכתית חדשנית: פתרון טכני למצוות ההלכה המסייע למוגבלים בניידות להגיע למעוז חפצם גם בימים בהם אסורה הנהיגה וחוסך להם את הצורך והטרחה בניידות בכסא גלגלים מכאני, פתרון אשאר זכה לאישור ובהמלצתם של רבנים מובהקים, לרבות נסיעות שאינן מוגדרות תחת כותרת "פיקוח נפש".

פעילות המנגנון ההלכתי בקלנועית

המנגנון ההלכתי בקלנועית מופעל ע"י 'הפעלת עקיפין' (גרמא) ו'שינוי זרם רציף': עקרונות אלו מיושמים בדרכים שונות במאות נושאים ובאלפי פריטים. בדומה לפתרון לעגלת נכים, ההפעלה הראשית היא בדרך ה'גרמא', וכן היפוך הכיוונים קדימה/אחורה. אולם, לאחר שבוצעה ההפעלה הראשית, ונוצר מתח במנוע – הוא נמצא במצב 'זחילה' מתמדת. המתנייד רק משנה את עוצמת הזרם – פעולה אשר הותרה בשבת בנסיבות אלו.
שימו לב! מומלץ כי כל מוגבל ניידות אשר זקוק לסידור שבת באמצעות קלנועית – יגש ללא דיחוי לייעוץ עם רב המכיר אותו אישית, על מנת לקבל את אישורו לנסיעה בקלנועית. לא אחת ומזרמים שונים ביהדות, מתעוררת שאלת 'מראית העין' בשימוש בקלנועית בשבת עם מנגנון שבת (הרי המתבונן מהצד אינו מודע למנגנון)- התשובה טמונה ביחסיות ומשתנה בהתאם למודעות הציבור לנושא, כאשר פרסום הפיתרון ההלכתי והבאתו לציבור הרחב, לצד צירוף שלט בולט – הם התשובה הנכונה לסוגיה זו!

אביזרי פיקוד השבת לקלנועית

מתג חול /שבת הכולל נעילת הגנה כנגד הפעלת המתג ללא כוונה תחילה
מפתח הפעלה מיוחד לשבת
מתג שליטה על כיוון הנסיעה
נורית סימון (LED) ירוקה מהבהבת המעידה על הפעלת מצב מנגנון שבת
שתי נוריות סימון (LED) אדומות לחיווי כיוון הנסיעה
מתג בלם חירום
מדבקת אישור מטעם מכון צומת
שלט בולט למניעת "מראית עין"

הוראות הפעלה לפיקוד שבת בקלנועית

הכנות ביום שישי:

1. יש להעביר את מתג חול/שבת למצב "שבת". שימו לב: מרגע זה והלאה נורית הסימון הירוקה (מס' 4) מהבהבת הבהוב קצרצר כל מספר שניות (כ- 10 שניות) אין לגעת במתג זה עד לאחר צאת השבת!
2. יש לוודא כי מתג בלם החירום (מס' 6) אינו במצב "בלם" והקלנועית מוכנה לנסיעה.
3. יש לתלות את השלט הבולט אשר מסב את תשומת לב העוברים ושבים על קלנועית עם פיקוד שבת.

הפעלת נסיעה בשבת:

1. בחר את כיוון הנסיעה הרצוי באמצעות מתג השליטה (מס' 3)
2. סובב את מפתח ההפעלה המיוחד לשבת (מס' 2) למצב "הפעלה" והמתן לכניסת המערכת לפעולה  (ב'גרמא'). כניסת המערכת לפעולה תתבצע לאחר שנורית הסימון הירוקה (מס' 4) תהבהב שני הבהובים. עם כניסת המערכת לפעולה, הקלנועית תתחיל 'לזחול' באיטיות בכיוון התנועה הרצוי (בקלנועיות מסוימות גם אם כיוון התנועה שנבחר הוא נסיעה לאחור, מטעמי בטיחות הקלנועית 'תזחל' מספר שניות קדימה ורק אחר-כך תעבור לנסיעה לאחור)
3. התחל בנסיעה והגבר את קצב הנסיעה למהירות הרצויה לך ע"י 'דוושת' המהירות הידנית. שימו לב: גם בקלנועיות שבהן במצב חול כיוון הנסיעה נקבע לפי כיוון הסטת ה'דוושה' הידנית, בפיקוד השבת ייקבע כיוון הנסיעה תמיד רק על פי מתג השליטה (מס' 3). הסטת ה'דוושה' לאחור כאשר המתג נמצא במצב "קדימה" תניע את הקלנועית קדימה

החלפת כיוון נסיעה:

המעבר לנסיעה לאחור יתבצע ע"י הסטת מתג השליטה על כיוון הנסיעה (מס' 3) – "קדימה" או "אחורה", שים לב כי כיוון הנסיעה אינו מתחלף באופן מיידי ויש להמתין כ- 10 שניות עד לביצוע החלפת כיוון הנסיעה ב'גרמא' ע"י הפיקוד האלקטרוני.

עצירה רגילה:

עם הורדת הרגל מ'דוושת' המהירות, הקלנועית תחזור למצב ה'זחילה' הראשוני. במצב זה 'דימום המנוע' החשמלי ייעשה ע"י העברת מפתח ההפעלה (מס' 2) למצב "כבוי". כיבוי המערכת יהיה ב'גרמא' בתום שני הבהובים של נורית הסימון הירוקה (מס' 4)

בלימת חירום:

היות וכיבוי המנוע החשמלי מחייב המתנה בת כ-10 שניות, קיים בקלנועית מתג נוסף לבלימת חירום (מס' 6), המכבה את המערכת בתוך 2-3 שניות. (בקלנועיות מסוימות קיים בנוסף בלם מכני ידני שמאפשר אף הוא בלימת חירום מהירה). לשם בלימה יש להעביר את המתג למצב "בלם". שים לב להחזיר את מתג הבלם בחזרה בהתחלת נסיעה חדשה.

אנו בגלגל יציב,
נשמח לעמוד לשרותכם בכל עת – ללא כל התחייבות מצדכם.